Chris&…Coaching

  • Wil jij wezenlijke rust ervaren in jezelf van waaruit je inzicht en helder overzicht krijgt over waar je nu in je leven staat en waarom?
  • Wil je (weer) in contact komen met jouw unieke wezenskern en ontdekken wat jouw innerlijke kwaliteiten en talenten zijn?
  • Wil jij bewust richting geven aan alle facetten van je leven en je blij, dankbaar en in balans voelen?
  • Wil je blijvend resultaat en bezield en liefdevol medeschepper van je leven worden?

Kortom wil jij worden wie je ten diepste bent en in alle omstandigheden stevig staan?

Ik begeleid graag!

Chris weet als geen ander naar boven te krijgen wat het nou echt is dat je vertraagt, wat letterlijk en figuurlijk ‘dwarszit’. Soms kom je maar niet vooruit, wil het even niet en … dan is Chris er, die de vinger soms op een zere plek legt, maar, daarna stroomt het weer, kun je met nieuwe energie verder. Alsof de boomstam die de stroom vertraagde wordt gelift. Blijven we soms sociaal in oppervlakkigheden hangen, bij Chris is daar geen sprake van. Het gaat ergens over, het gaat over het leven, over vreugde en verdriet, over pieken en dalen. Die vreugde en pieken, die kun je overal kwijt, maar dalen, kritiek en pijn, daarvoor deinsen we vaak terug, dat bergen we liever op. Chris niet. Wat een verademing.

Linda

Het bezoek aan jou is lifechanging geweest. Sta op een andere manier in het leven. Ervaar dieper en voel me rustiger. Sta meer in mijn kracht..Wat moeilijk blijft is dat ik werkelijk een aantal mensen niet meer om me heen kan velen. Het lijkt wel of ik dwars door iedereen heen kijk. Heb dat altijd al min of meer gedaan, alleen neem ik nu serieus wat ik zie en kan niet anders dan daar ook naar handelen.
Betekent dat er een aantal mensen werkelijk afvallen. Kan het niet meer opbrengen om daar mijn tijd en vooral energie aan te wijden. 

Leonie

Als je midden in de problemen vastzit zie je het niet zo duidelijk. Chris is behalve een luisterend oor ook iemand die je weer op het juiste spoor zet…..maar vanuit een ander perspectief. Tegelijkertijd ging ik ook naar een psycholoog maar die antwoorden waren vrij voorspelbaar. Ik ben 50 jaar en heb levenservaring. Ik kan zelf ook over dingen nadenken Chris gaf me zelfvertrouwen, liet me mijn dromen opschrijven en zei dingen tegen mij waarvan ik dacht dat ik me daar echt niet in kon vinden (openstellen voor mijn onderbewustzijn en ruimte maken voor mezelf) en waar ik nu toch op terug kom. Chris is eerlijk en lief en ik heb haar dingen toevertrouwd die ik tegen niemand anders heb verteld.

Marianne

“Samen als team naar iets toe werken is eigenlijk hetzelfde als muziek maken leerde ik tijdens mijn wandelingen met Chris, en kan een net zo magische ervaring zijn. Ook daar bepaal je met de ander wat je samen gaat doen. En dan begin je gewoon: je houdt voeling met elkaar, luistert goed, reageert op de dynamiek, het ritme en het tempo en je speelt steeds in op wat de ander doet”.    

Ernst Jacob

The road not taken

By Robert Frost 1874–1963

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.