Chris&…Organisaties

Wil je als organisatie:

  • Individuen en teams die stevig staan?
  • Hun kunnen en grenzen kennen en deze durven aangeven?
  • Individuen en teams die intrinsiek gemotiveerd zijn om met hoofd, hart en handen hun bijdrage willen leveren?
  • Open, integere communicatie (in/extern) geënt op wederzijds respect en (in)materiële groei?
  • Individuen en teams die vanuit innerlijke kracht oplossingsgericht, weerbaar en flexibel zijn?
  • Zelfsturend anticiperen op een altijd veranderende markt en omgeving?
  • Dat de organisatie verwordt tot een bezield levend organisme die flexibel en weerbaar bijdraagt aan een duurzamere wereld?

Ieder traject is uniek en daarmee maatwerk samen onderzoeken we hoe deze reis vorm te geven. Informeer naar de mogelijkheden.

Als je altijd blijft doen wat je altijd hebt gedaan zul je altijd blijven krijgen wat je altijd hebt gekregen. (Colin Turner)

Als je voor een bepaalde weg kiest betekent dit dat je van een andere afziet. Als je probeert alle wegen te gaan zul je uiteindelijk geen enkele weg gaan…

Reorganisaties zijn in het huidige economische klimaat aan de orde van de dag. Tijd, energie en geld worden er gestoken om telkens een antwoord te geven op de veranderende omstandigheden middels herschrijven beleid, hei sessies, consulting, trainingen en andere goede middelen om na verloop van tijd te constateren dat: ‘oude wijn in nieuwe zakken’ geen duurzame oplossing biedt.
Wat dan wel?
Bovengenoemde middelen zijn vooral verbonden met de daadkracht op elke actie volgt een reactie en daarmee houden ze ons gevangen in een ratrace. Er is een disbalans tussen inspanning en ontspanning oftewel de balans tussen yin en yang is zoek!
Echte verandering kan alleen van binnenuit en is verbonden met inactief zijn. Niet te verwarren met passiviteit, het is een alert waakzaam zijn om zo bewust te worden wat er aan beperkende overtuigingen en belemmerende patronen duurzame verandering in de weg staan.
Het is de universele wetmatigheid van zo binnen zo buiten, als éénieder daarin zijn huiswerk doet stap je uiteindelijk uit de groef.
Dat vraagt moed en lef buiten de gebaande paden te treden maar is mijn inziens de enige duurzame oplossing.